Назвіть основні цілі ОБЖ?

Назвіть основні цілі ОБЖ?

  • Як діяти в різних ситуаціях.
  • Мета вивчення безпеки життєдіяльності - формування та пропаганда знань, спрямованих на зниження смертності і втрат здоров'я людей від зовнішній чинників і причин. Створення захисту людини в техносфери від зовнішніх негативних воздействійантропогенного, техногенного та природного походження. Об'єктом захисту є людина.