Повідомлення на тему » що таке неологізми і як вони з’являються в мові »

Повідомлення на тему '' що таке неологізми і як вони з'являються в мові ''

  • Неологізми можна порівняти з новонародженими дітьми. Це ті слова, яких не було раніше, і які з'явилися зовсім недавно. Сам термін «неологізм», утворений від грецьких слів neos «новий» і logos «слово», є промовистим. Що ж відбувається, звідки і чому в мові з'являються неологізми?

     

    Цей процес тісно пов'язаний з життям суспільства, яке стрімко розвивається, породжуючи нові предмети і поняття. Так, наприклад, на початку 20 століття в Росії існували такі реалії, як лікнеп, будьоновець, неп, нарком, жінвідділи і т.п. У той час з'являлося багато нового, чого раніше не знали, і чому потрібно було вигадувати назви. Протягом нетривалого часу всі ці слова активно використовувалися в мові, потім, коли не стало жінвідділи, непу, наркомів, будьонівців і лікнепу, вони пішли в минуле, стали историзмами.