Що таке фразеолагізм

Що таке фразеолагізм

  • Фразеологізми-це стійке за значенням словосполучення, які при поділі будуть позначати різний лексичне значення тобто розділяти їх не можна. Разом вони позначають єдиний сенс.
  • стійке за складом і структурі, лексично неподільне і цілісне за значенням словосполучення чи речення, яке виконує функцію окремої лексеми (словникової одиниці).