На малюнку представлений провідник з струмом, що знаходить
їв в магнітному полі.

На малюнку представлений провідник з струмом, що знаходить
їв в магнітному полі. Сформулюйте і вирішите задачу.

  • Визначити напрямок сили Ампера, що діє на провідник зі струмом в магнітному полі.
    Використовуючи правило лівої руки (ліву руку необхідно розташувати таким чином, щоб вектор магнітної індукції В входив в долоню, 4 витягнутих пальці вказували напрямок струму по провіднику, тоді відігнутий на 90'большой палець покаже напрям сили Ампера), знаходимо напрям сили Ампера.Сіла Ампера буде діяти вліво