Дайте визначення: слань і резоіди

Дайте визначення: слань і резоіди

  • Слоевищ (металів), вегетативне тіло водоростей, грибів, лишайників, деяких Моховидних, що не диференційоване на органи (стебло, корінь, лист) і не має справжніх тканин, хоча зовні (напр., У бурих водоростей) іноді може нагадувати стебло і листя вищих рослин. Буває одноклітинним, колоніальним (представленим колонією клітин, пов'язаних між собою лише механічно), неклітинним (представленим як би однієї гігантської многоядерной кліткою) і багатоклітинних.
    Ризоїди (від грец. Rhíza - корінь і éidos - вид), ниткоподібні освіти з однієї або декількох клітин, розташованих в ряд, у мохів, лишайників, деяких водоростей і грибів (наприклад, у Rhizopus), службовці для прикріплення до субстрату і поглинання з нього води і поживних речовин.