З однієї точки кола проведено две Хорді довжина 10 и 12 см. Знайдіть радіус кіл

З однієї точки кола проведено две Хорді довжина 10 и 12 см. Знайдіть радіус кола, если відстань від середини меншої Хорді до більшої дорівнює 4 см.

 • Позначимо хорди як АВ = 10 см і АС = 12 см, їх середини - точки К і М. КМ = 4 см.
  В тр-ке АВС КМ - середня лінія ⇒ АС = 2КМ = 2 · 4 = 8 см.
  Окружність описана близько тр-ка АВС.
  Радіус описаного кола: R = abc / 4S.
  S = √ (p (p-a) (p-b) (p-c)), де р = (a + b + c) / 2 = (8 + 10 + 12) / 2 = 15 cм.
  S = √ (15 (15-8) (15-10) (15-12)) = √1575 = 15√7 см².
  R = 8 · 10 · 12 / (4 · 15√7) = 16 / √7 см - це відповідь.