Словотворчий розбір слова чувся

Словотворчий розбір слова чувся

  • Чулося - форма дієслова чутися (бавовняні. Час утворюється за допомогою суф. Л)

    А в словотвірному розборі треба знайти спосіб освіти не форми, а самого слова.

    Чутися утворилося від чути за допомогою постфікса СЯ,

    спосіб утворення - суфіксальний (постфіксальний в даному випадку)