Чому атмосферні опади на землі розподіляються дуже нерівномірно ???

Чому атмосферні опади на землі розподіляються дуже нерівномірно ???

географічна оболонка ???

  • Атмосферні опади на земній поверхні розподіляються дуже нерівномірно. Одні території страждають від надлишку вологи, інші - від її нестачі.
    Розподіл опадів на Землі залежить від цілого ряду причин: 
    а) від розміщення поясів високого і низького тиску
    б) розподіл опадів залежить також і від географічної широти. в) розподіл опадів залежить від положення місцевості відносно Світового океану, так як саме звідти приходить основна частка водяної пари.
     г) розподіл опадів залежить від близькості місцевості до океанічних течій: теплі течії сприяють випаданню опадів на узбережжях, а холодні перешкоджають.