Запишіть спочатку слова в яких букви е, є, ю, я вказують на м’якість згідно

Запишіть спочатку слова в яких букви е, є, ю, я вказують на м'якість приголосного звуку, а потім слова, де ці літери позначають два звукаветка, п'є, Петя, Альоша, зяблик, маяк, співають, друзі, їжачок, береза, люстра. . допоможіть пож-та?

  • Вказують на м'якість приголосного звуку: гілка, Петя, Альоша, зяблик, береза, люстра. Позначають два звуки: п'є,  маяк, співають, друзі, їжачок.