1) (11 / 18-4 / 9) * 3/16 2) 11/18 — 4/9 * 3/16 3) 1 3/5 * (3/4 + 1 3/18) 4) 1 3 / 5 * 3 /

1) (11 / 18-4 / 9) * 3/16 2) 11/18 - 4/9 * 3/16 3) 1 3/5 * (3/4 + 1 3/18) 4) 1 3 / 5 * 3/4 ​​+ 1 3/8 5) 133 4/5 * 3/4 ​​+ 1 3/4 терміново 1 годину залишився !!!!! 1 !!!

 • 1) (¹¹ / ₁₈-⁴ / ₉) * ³ / ₁₆ = ¹ / ₃₂
       ¹¹ / ₁₈-⁴ / ₉ = ¹¹ / ₁₈ - ⁸ / ₁₈ = ¹¹⁻⁸ / ₁₈ = ³ / ₁₈ = ¹ / ₆
       ¹ / ₆ × ³ / ₁₆ = ³ / ₆ₓ₁₆ = ¹ / ₂ₓ₁₆ = ¹ / ₃₁

  2) ¹¹ / ₁₈ - ⁴ / ₉ * ³ / ₁₆ = ¹¹ / ₁₈ - ⁴ˣ³ / ₉ₓ₁₆ = ¹¹ / ₁₈ - ¹ / ₁₂ = ²² / ₃₆ - ³ / ₃₆ = ¹⁹ / ₃₆

  3) 1³ / ₅ * (³ / ₄ + 1³ / ₁₈) = 3¹ / ₁₅
  ³ / ₄ + 1³ / ₁₈ = ⁹ˣ³ / ₃₆ + ²¹ / ₁₈ = ²⁷ / ₃₆ + ⁴² / ₃₆ = ²⁷⁺⁴² / ₃₆ = ⁶⁹ / ₃₆ = ²³ / ₁₂
  1³ / ₅ × ²³ / ₁₂ = ⁸ / ₅ × ²³ / ₁₂ = ⁸ˣ²³ / ₅ₓ₁₂ = ²ˣ²³ / ₅ₓ₃ = ⁴⁶ / ₁₅ = 3¹ / ₁₅

  4) 1³ / ₅ × ³ / ₄ + 1³ / ₈ = 2²³ / ₄₀
      1³ / ₅ × ³ / ₄ = ⁸ / ₅ × ³ / ₄ = ⁸ˣ³ / ₅ₓ₄ = ⁶ / ₅ 
       ⁶ / ₅ + 1³ / ₈ = ⁶ / ₅ + ¹¹ / ₈ = ⁶ˣ⁸ / ₄₀ + ¹¹ˣ⁵ / ₄₀ = ⁴⁸ / ₄₀ + ⁵⁵ / ₄₀ = ⁴⁸⁺⁵⁵ / ₄₀ = ¹⁰³ / ₄₀ = 2²³ / ₄₀

  5) 133⁴ / ₅ × ³ / ₄ + 1³ / ₄ = 133,8 × 0,75 + 1,75 = 100,35 + 1,75 = 102,1