Чим поняття біологічної продукції відрізняється від поняття біомаси

Чим поняття біологічної продукції відрізняється від поняття біомаси

  • БІОЛОГІЧНА ПРОДУКТИВНІСТЬ - biological productivity - згідно з офіційним визначенням Міжнародного координаційного комітету з термінології і понять в області продукційних досліджень, - це сукупність процесів творення, трансформації, поглинання і проходження енергії через еколого-біологічні системи різних рівнів - від окремих організмів до біогеоценозу і екосистеми. Іншими словами, властивість окремих популяцій або спільноти (біоценозу) в цілому виробляти свою біомасу, т. Е. Утворювати органічну речовину у формі тих чи інших організмів.
    Слід відрізняти Б. п. Від біологічної продукції