Алфавіт складається з 128 літер за допомогою даного алфавіту написано повідомлення, в кіт

Алфавіт складається з 128 літер за допомогою даного алфавіту написано повідомлення, в якому 30 символів знайти вага повідомлення I.

 • При зберіганні і передачі інформації за допомогою технічних пристроїв інформацію слід розглядати як послідовність символів - знаків (літер, цифр, кодів квітів точок зображення і т.д.). Набір символів знакової системи (алфавіт) можна розглядати як різні можливі стани (події). 
  Тоді, якщо вважати, що поява символів в повідомленні равновероятно, кількість можливих подій N можна обчислити як N = 2i 
  Кількість інформації в повідомленні I можна підрахувати помноживши кількість символів K на інформаційний вага одного символу i 
  Отже, ми маємо формули, необхідні для визначення кількості інформації в алфавітному підході:

  N = 2iiІнформаціонний вага символу, бітNМощность алфавітуI = K * iKКолічество символів в текстіIІнформаціонний обсяг тексту

  Можливі такі поєднання відомих (Дано) і шуканих (Знайти) величин:

  ТіпДаноНайтіФормула1iNN = 2i2Ni3i, KII = K * i4i, IK5I, Ki6N, KIОбе формули7N, IK8I, KN

  Якщо до цих завдань додати завдання на співвідношення величин, записаних в різних одиницях виміру, з використанням представлення величин у вигляді ступенів двійки ми отримаємо 9 типів завдань. 
  Розглянемо завдання на всі типи. Домовимося, що при переході від одних одиниць вимірювання інформації до інших будемо будувати ланцюжок значень. Тоді зменшується ймовірність обчислювальної помилки.

  Завдання 1. Отримано повідомлення, інформаційний обсяг якого дорівнює 32 бітам. чому дорівнює цей обсяг в байтах? 

  Рішення: В одному байті 8 біт. 32: 8 = 4 
  Відповідь: 4 байта.

  Завдання 2. Обсяг информацинних повідомлення 12582912 бітів висловити в кілобайтах і мегабайтах. 

  Рішення: Оскільки 1Кбайт = 1024 байт = 1024 * 8 біт, то 12582912: (1024 * 8) = 1536 Кбайт і 
  оскільки 1Мбайт = 1024 Кбайт, то 1536 1024 = 1,5 Мбайт 
  Відповідь: 1536Кбайт і 1,5Мбайт.

  Завдання 3. Комп'ютер має оперативну пам'ять 512 Мб. Кількість відповідних цієї величини біт більше:

  1) 10 000 000 000біт 2) 8 000 000 000біт 3) 6 000 000 000біт 4) 4 000 000 000біт Рішення: 512 * 1024 * 1024 * 8 біт = 4294967296 біт. 
  Відповідь: 4.

  Завдання 4. Визначити кількість бітів в двох мегабайтах, використовуючи для чисел тільки ступеня 2. 
  Рішення: Оскільки 1байт = 8біт = 23бітам, а 1Мбайт = 210Кбайт = 220байт = 223біт. Звідси, 2Мбайт = 224біт. 
  Відповідь: 224біт.

  Завдання 5. Скільки мегабайт інформації містить повідомлення обсягом 223біт? 
  Рішення: Оскільки 1байт = 8біт = 23бітам, то 
  223біт = 223 * 223 * 23біт = 210210байт = 210Кбайт = 1Мбайт. 
  Відповідь: 1Мбайт

  Завдання 6. Один символ алфавіту "важить" 4 біта. Скільки символів в цьому алфавіті? 
  Рішення: 
  дано:

  i = 4За формулою N = 2i знаходимо N = 24, N = 16знайти: - ?
  Відповідь: 16

  Завдання 7. Кожен символ алфавіту записаний за допомогою 8 цифр двійкового коду. Скільки символів в цьому алфавіті? 
  Рішення: 
  дано:

  i = 8За формулою N = 2i знаходимо N = 28, N = 256знайти:- ?
  Відповідь: 256

  Завдання 8. Алфавіт російської мови іноді оцінюють в 32 літери. Який інформаційний вага однієї літери такого скороченого російського алфавіту? 
  Рішення: 
  дано:

  N = 32За формулою N = 2i знаходимо 32 =2i, +25 =2i,i = 5Знайти: i-?
  Відповідь: 5

  Завдання 9. Алфавіт складається з 100 символів. Яка кількість інформації несе один символ цього алфавіту? 
  Рішення: 
  дано:

  N = 100За формулою N = 2i знаходимо 32 =2i, +25 =2i,i = 5Знайти: i-?
  Відповідь: 5

  Завдання 10. У племені "чічевоков" в алфавіті 24 букви і 8 цифр. Знаків пунктуації та арифметичних знаків немає. Яку мінімальну кількість двійкових розрядів їм необхідно для кодування всіх символів? Врахуйте, що слова треба відокремлювати один від одного! 
  Рішення: 
  дано:

  N = 24 + 8 = 32За формулою N = 2i знаходимо 32 =2i, +25 =2i,i = 5Знайти: i-?
  Відповідь: 5

  Завдання 11. Книга, набрана за допомогою комп'ютера, містить 150 сторінок. На кожній сторінці - 40 рядків, в кожному рядку - 60 символів. Який обсяг інформації в книзі? Відповідь дайте у кілобайтах і мегабайтах 
  Рішення: 
  дано:

  K = 360000Визначимо кількість символів в книзі 150 * 40 * 60 = 360000. Один символ займає один байт. За формулою I = K * iнаходім I = 360000байт 360000 1024 = 351Кбайт = 0,4МбайтЗнайти: I-?
  Відповідь: 351Кбайт або 0,4Мбайт

  Завдання 12. Інформаційний обсяг тексту книги, набраної на комп'ютері з використанням кодування Unicode, - 128 кілобайт. Визначити кількість символів в тексті книги. 
  Рішення: 
  дано:

  I = 128Кбайт, i = 2байтУ кодуванні Unicode один символ займає 2 байта. З формулиI = K * i висловимо K = I / i, K = 128 * 1024: 2 = 65536Знайти: K-?
  Відповідь: 65536

  Завдання 13.Інформаціонное повідомлення обсягом 1,5 КБ містить 3072 символу. Визначити інформаційний вага одного символу використаного алфавіту 
  Рішення: 
  дано:

  I = 1,5Кбайт, K = 3072З формули I = K * i висловимо i = I / K, i = 1,5 * 1024 * 8: 3072 = 4Знайти: i-?
  Відповідь: 4

  Завдання 14.Сообщеніе, записане літерами з 64-символьного алфавіту, містить 20 символів. Який обсяг інформації воно несе? 
  Рішення: 
  дано:

  N = 64, K = 20За формулою N = 2i знаходимо 64 =2i, 26 =2i,i = 6. За формулою I = K * i I = 20 * 6 = 120Знайти: I-?
  Відповідь: 120біт