Розрахуйте кількість теплоти необхідна для нагрівання води масою 2.3 налито

Розрахуйте кількість теплоти необхідна для нагрівання води масою 2.3 налитої в мідну каструлю масою 1.6 кг від 20 до 100 градусів
З Дано і т.д

 • дано
  з1 = 4200 Дж / кгград
  m1 = 2.3кг
  с2 = 380 Дж / кгград
  m2 = 1.6 кг
  t1 = 20C
  t2 = 100C
  Q-?
  Q = Q1 + Q2
  Q1-нагрівання води Q2-нагрівання каструлі
  Q1 = m1c1 (t2-t1) Q1 = 2.3 * 4200 * 80 = 772 800 Дж
  Q2 = m2c2 (t2-t1) Q2 = 1.6 * 380 * 80 = 48 640 Дж
  Q = 48600 + 772800 = 821 440 Дж = 821,44 кДж