Який об’єм кисню потрібно для спалювання 6 моль етану

Який об'єм кисню потрібно для спалювання 6 моль етану

 •    6 моль Х л

    2С2Н6 + 7О2 = 4СО2 + 6Н2О

  n = 2 моль n = 7 моль

                             Vm = 22,4 л / моль

                             V = 156,8 л

  6 моль С2Н6 - Х л О2

  2 моль С2Н6 - 156,8 л О2

  V (O2) = 6 * 156,8 / 2 = 470,4 л