Y = (√x ^ 2 -9) / x + 1 знайдіть область визначення функції через систему

Y = (√x ^ 2 -9) / x + 1 знайдіть область визначення функції через систему

  • Подкоренное вираз повинен приймати тільки позитивні значення, включаючи нуль. Також знаменник дробу не дорівнює нулю.

     \ left \ {{{x ^ 2-9 \ geq 0} \ atop {x + 1 \ ne 0}} \ right. \ Rightarrow \ begin {cases} & amp; # 10; & amp; \ text {} \ left [\ begin {array} {ccc} x \ leq -3 \\ x \ geq 3 \ end {array} \ right \\ & amp; # 10; & amp; \ text {} x \ ne -1 & amp ; # 10; \ end {cases}

    Область визначення функції записують так:

    D (y) = x \ in (- \ infty; -3] \ cup [3; + \ infty)