Словотворчий розбір слова весняний плз

Словотворчий розбір слова весняний плз

  • ВИКОНУЄМО РАЗБОР ТАК:

    весняний <= весна
    (У першому слові підкресліть похідну основу ВЕСЕНН- і виділіть суфікс -н, у другому - виробляє основу ВЕСН-. Цей запис означає, що прикметник ВЕСНЯНИЙ утворено від іменника ВЕСНА, від його виробляє основи ВЕСН- за допомогою суфікса -н. Це суфіксальний спосіб словотвору. при словотворенні в корені слова відбувається чергування нуль звуку // Е, тобто з'являється побіжна голосна, що і змушує деяких робити невірний висновок про будову слова. до речі, побіжна голосна з'являється не тільки при словотворенні прикметника від іменника, а й при формозміни самого іменника: в родовому відмінку множини корінь ВЕСН- / ВЁСН- замінюється на ВЁСЕН-: весна / весни - немає весен).

  • корінь -вага
    суфікс -н
    закінчення -ий