Трансформування фразеологізм відповіді

Трансформування фразеологізм відповіді

  • Трансформований фразеологізм - це будь-яке відхилення від загальноприйнятої норми, закріпленої в лінгвістичній літературі, а також імпровізоване зміна в експресивно-стилістичних цілях. Виділяється кілька прийомів трансформації фразеологізмів: розширення фразеологізму, тобто розширення вже відомого словосполучення за рахунок введення в його склад додаткових слів. Також до способів розширення відносять і трансформацію - ускладнення тільки одного компонента фразеологічного поєднання або крилатого вислову. Другим прийомом є часткова зміна складу фразеологізму, який веде до серйозного, а іноді повної зміни його значення і сенсу