Чим людина відрізняється від індивідуальної особистості

Чим людина відрізняється від індивідуальної особистості

  • Індивідуальність - це єдність неповторних особистісних властивостей конкретної людини. Це своєрідність його психофізіологічної структури (тип темпераменту, фізичні і психічні особливості, інтелект, світогляд, життєвий досвід).


    Людина - це родове поняття, яке вказує на віднесення істоти до вищого ступеня розвитку живої природи - до людського роду. У понятті "людина" стверджується генетична зумовленість розвитку власне людських ознак і якостей.