Виконайте номер 1 полностью.Даю 20 балів.

Виконайте номер 1 полностью.Даю 20 балів.

 • Якщо частина пропозиції з if на початку пропозиції, після неї ставимо кому, якщо в другій половині, кому не ставимо.  
  If ...., ....
  .... if ...

  If people think more about ecology, we'll be a healthy. 
  We`ll have no shortage of food when we'll preserve the nature. 
  We finish this task when we solve this problem.  
  We'll have pure water if we use filters. 
  We shall survive if there is no a global heating.