Знайдіть ККД примуса, в якому при нагріванні 4 л. води від 20 до 75 градусів згор

Знайдіть ККД примуса, в якому при нагріванні 4 л. води від 20 до 75 градусів згоріло 50 м гасу.

 • дано:
  V₁ = 4л = 0,004м³
  ρ = 1000кг / м³
  t₁ = 20 ° C
  t₂ = 75 ° C
  c = 4200Дж / кг ° С
  m₂ = 50г = 0,05кг
  q = 46 * 10⁶Дж / кг
  η-?
  η = А₁ / А₂
  А₁ = Q₁ = cm₁ (t₂-t₁)
  A₂ = Q₂ = qm₂
  m₁ = V * ρ, m₁ = 0,004м³ * 1000кг / м³ = 4кг
  А₁ = 4200Дж / кг ° С * 4кг * (75 ° С-20 ° С) = 924000Дж
  А₂ = 46 * 10⁶Дж / кг * 0,05кг = 2,3 * 10⁶Дж = 2300000Дж
  η = 924000Дж / 2300000Дж = 0,402 = 0,4 = 40%