Завдання 1.

Доповніть пропозиції прикметниками.

Одного разу

Завдання 1.

Доповніть пропозиції прикметниками.

Одного разу взимку ми вирушили в ліс. В (...) бору було тихо. Все покрито (...) снігом. В (...) повітрі носилися (...) (...) пушинки. Гілки прикрасились (...) інеєм. У цьому (...) (...) вбранні кожна гілка здавалася (...).

Завдання 2.

Підкресліть слова, які є перевірочними для групи споріднених слів.

Благання, молитовний, молитися, молитва, молиться.

Косовиця, косить, косарі, косити, скошений.

Жовтизна, жовтий, жовтіти.

Копірка, копіювати, копія, копіювальний.

Хід, ходити, ходьба, висхідний, ходіння.

Форма, викроєний, кроїти, закрійник.

Завдання 3.

Тест.

1. Загальна граматичне значення прикметника це:

А. дію

Б. ознака предмета

В. ознака ознаки

Г. ознака дії

2. Морфологічні ознаки прикметника це:

А. рід, число

Б. рід, число, відмінок

В. рід, число, особа

Г. особа, число

3. Синтаксичні ознаки прикметника це:

А. визначення, присудок

Б. означення, обставини

В. визначення, доповнення

Г. доповнення, обставина

4. В якому ряду всі слова є іменами прикметниками?

А. могутній, перший, сильне, лисий

Б. нещадний, вигаданий, кольоровий, білого

В. нетерплячий, повинен, хакі, ситий

Г. одягнений, нещасний, злий, висловлений

 • Одного разу взимку ми вирушили в ліс. У сосновому бору було тихо. Все покрито чистим снігом. У морозному повітрі носилися легкі білі пушинки. Гілки прикрасились іскристим інеєм. У цьому сніжному зимовому вбранні кожна гілка здавалася казковою.

  молиться, косить, жовтий, копія, Хід, закрійник

  Загальна граматичне значення прикметника це: Б. ознака предмета

  Морфологічні ознаки прикметника це:
  Б. рід, число, відмінок

  Синтаксичні ознаки прикметника це:
  А. визначення, присудок

  В якому ряду всі слова є іменами прикметниками?
  А. могутній, перший, сильне, лисий

  Тільки перевірте четверте завдання. Там точно "могутній", а не "могутній"?