Запишіть, яку швидкість — зближення або видалення — можна знайти в кожному випадку,

Запишіть, яку швидкість - зближення або видалення - можна знайти в кожному випадку, і знайди її:
а) Два поїзди відправляються від однієї станції в протилежних напрямках. Швидкість одного з них 65 км / год, іншого 80 км / год.
б) Два велосепеда їдуть по шосе назустріч дру одного. Швидкість одного з них 15 км / год, іншого 12 км / год.

  • А) так як поїзда віддаляються один від одного, то їх швидкість видалення дорівнює сумі швидкостей кожного з них
    v = 65 + 80 = 145 км / год

    б) так як велосипедисти їдуть назустріч, то швидкість зближення дорівнює сумі їх швидкостей
    15 + 12 = 27 км / год