Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації і охолодженні від температур

Яка кількість теплоти виділиться при кристалізації і охолодженні від температури плавлення до 27 гладусов свинцевою платівки розмірів 2 на 5 на 10 сантиметрів? накресліть графік кристалізації і охолодження пластинки. Щільність свинцю 11300кг на метр квадратний.

 • Λ = 2,47 * 10⁴ Дж / кг
  c = 120 Дж / (кг * ° С)
  t₂ = 327 ° C
  t₁ = 27 ° C
  V = 2x5x10 см³
  ρ = 11300 кг / м³
  Q -?

  m = ρ * V = 11300 кг / м³ * 0,02 м * 0,05 м * 0,10 м = 1,13 кг
  Q₁ = λm = 2,47 * 10⁴ Дж / кг * 1,13 кг ≈ 2,8 * 10⁴ Дж
  Q₂ = cm (t₂ - t₁) = 120 Дж / (кг * ° С) * 1,13 кг * 300 ° С ≈ 4,1 * 10⁴ Дж
  Q = Q₁ + Q₂ = 2,8 * 10⁴ Дж + 4,1 * 10⁴ Дж = 6,9 * 10⁴ Дж